Chris Tavarez

Birthplace : Atlanta, Georgia, USA
Birthday : November 7, 1992

DVD Releases for Chris Tavarez
Valley Girl DVD Release Date
Valley Girl
Saving Zoe DVD Release Date
Saving Zoe
Avalon High DVD Release Date
Avalon High