Ni Ni picture 

Ni Ni

Birthplace : Nanjing, Jiangsu, China
Birthday : August 8, 1988

Ni Ni Portrait

DVD Releases for Ni Ni
Enter The Warriors Gate DVD Release Date
Enter The Warriors Gate
The Flowers of War DVD Release Date
The Flowers of War