Yuliya Snigir picture 

Yuliya Snigir

Birthplace : Donskoy, Tulskaya Oblast, USSR [now Russia]
Birthday : June 2, 1983

Yuliya Snigir Portrait

DVD Releases for Yuliya Snigir
A Good Day to Die Hard DVD Release Date
A Good Day to Die Hard