Niketa Calame picture 

Niketa Calame

Birthday : November 10, 1980

Niketa Calame Portrait

DVD Releases for Niketa Calame
The Lion King DVD Release Date
The Lion King