Tsuyoshi Ihara picture 

Tsuyoshi Ihara

Birthplace : Fukuoka, Japan
Birthday : November 6, 1963

Tsuyoshi Ihara Portrait

DVD Releases for Tsuyoshi Ihara
The Last Knights DVD Release Date
The Last Knights
13 Assassins DVD Release Date
13 Assassins
Letters from Iwo Jima DVD Release Date
Letters from Iwo Jima