Haim Saban picture 

Haim Saban

Birthday : October 15, 1944

DVD Releases for Haim Saban
Power Rangers DVD Release Date
Power Rangers
Mighty Morphin Power Rangers: The Movie DVD Release Date
Mighty Morphin Power Rangers: The Movie