Natalia Tellez picture 

Natalia Tellez

Birthplace : Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Birthday : December 16, 1985

DVD Releases for Natalia Tellez
Monster Zone DVD Release Date
Monster Zone