Shah Rukh Khan picture 

Shah Rukh Khan

Birthplace : New Delhi, Delhi, India
Birthday : November 2, 1965

Shah Rukh Khan Portrait

DVD Releases for Shah Rukh Khan
My Name Is Khan DVD Release Date
My Name Is Khan